Back to Top

HUDUMA ZETU

➡️Huduma ya Usambazaji wa Majisafi,

➡️Huduma ya Maji taka,

       1. Huduma ya Usafi wa Mazingira,

       2. Huduma ya uondoshaji Majitaka kwa utumia Gari.