Back to Top

Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji,

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Songea (SOUWASA)

📍 70 Barabara ya SOUWASA

📬 S.L.P 363,

🗺 57101 Songea,TANZANIA.

📧 Barua Pepe: info@souwasa.go.tz

🎧 Simu: +255 25 260 2294

📲 Namba ya Bure: 080 011 0010 / 0677091360